Informacje i pliki do pobrania na kurs programowania w języku C
mikrokontrolera typu STM32F4 z rdzeniem Cortex M-4
wersja strony z dnia 03.10.2017

Zalecenia dla uczestników:

Przykładowe projekty na STM32F4-Discovery:
 1. przykładowy projekt dla STM32F4-Discovery LEDx4_SysTick (mruganie 4 diod LED, projekt z wykorzystaniem licznika SysTick co 1ms),
 2. przykładowy projekt dla STM32F4-Discovery User_Button_LED (mruganie diody LED i zastosowanie przycisku User Button),
 3. uruchomienie przetwornika ADC1 i przetworników DAC1 i DAC2, wyzwalanie programowe ADC1 i DAC1 i DAC2 (ADC_DAC)
 4. uruchomienie przetworników DAC1 i DAC2, wyzwalanie programowe DAC1 i DAC2 (DAC1_soft)
 5. uruchomienie przetwornika ADC1 i odczyt temperatury przez wewnętrzny czujnik (TEMP_ADC1)
 6. uruchomienie przetwornika ADC1 i odczyt napięcia baterii dołączonej do końcówki Vbat (V_BATERIA_ADC1)
 7. uruchomienie licznik TIM6 z przerwaniem  (TIM6_IRQ)
 8. uruchomienie licznik TIM6 wraz przetwornikiem DAC i DMA (TIM6_DAC_SINE_RAM_DMA)
 9. uruchomienie licznik TIM9 w trybie PWM  (TIM9_PWM)
 10. uruchomienie licznik TIM1 w trybie PWM, 3 kanały wyjściowe  (TIM1_3CH_PWM)
 11. uruchomienie przetwornika ADC1 i zapis do pamięci poprzez DMA (TIM3_ADC_1kanal_DMA)
 12. uruchomienie licznika TIM4 w trybie odczytu enkodera inkrementalnego (TIM4_Enkoder)
 13. uruchomienie  interfejsu szeregowego asynchronicznego (UART2)
 14. uruchomienie  interfejsu szeregowego synchronicznego SPI w trybie Master, 8-bitowy (SPI1 Master)
 15. uruchomienie  interfejsu szeregowego synchronicznego I2C w trybie Master, 8-bitowy (I2C Master)


Materiały informacyjne na temat STM32F4:

Ciekawe linki do przykładów z projektami i oprogramowaniem dla STM32 w tym STM32F4