Pliki do pobrania na kurs programowania
mikrokontrolera typu AVR, ATMEGA32, firmy Atmel.


 
wersja strony z dnia 25.11.2018
Zalecenia dla uczestników na pierwsze spotkanie:
Zestawy do programowania mikrokontrolera ATMEGA32 (AVT ZL3AVR) i (AVT5311) będę dostępne w laboratorium.


Materiały informacyjne na temat mikrokontrolera ATMEGA32 i układów AVR
przykłady programowania mikrokontrolerów AVR
Książki w języku polskim o programowaniu AVR w języku C

Poniżej kilka ciekawych linków związanych z programowaniem w języku C, układów AVR

- podstawy języka C dla AVR http://www.if.pw.edu.pl/~agatka/psm/wyklad_02.pdf
- bardzo dobry kurs AVR GCC http://kursc.forbot.pl/
- obsługa przycisków przez AVR-y http://edap.pl/artykuly/obsluga-przyciskow-w-avr
- język C i AVR http://mirekk36.blogspot.com/p/spis-tresci.html
- język C i AVR http://www.voytek.evbox.pl/111.html
- opis AVR GCC w pdf-ie http://difer.za.pl/Podstawy_AVRGCC.pdf
- obsługa wyś. LCD przez AVR-y http://tavrlib.wasilczyk.pl/
- coś na temat samego języka C http://adambyw.fm.interia.pl/
- przykłady i opis zastosowania Timerów, UART, przerwań, itp.  http://www.fourwalledcubicle.com/AVRArticles.php (w języku angielskim)
- opis ADC w ATMEGA32, http://atmega32.republika.pl/21.htm
- opis Timer0 http://atmega32.republika.pl/17.htm
- obsługa przerwań sprzętowych w AVR, http://www.robotyka.net.pl/mikrokontrolery-avr-czesc-5-przerwania/
- obsługa przerwań sprzętowych w AVR, http://www.if.pw.edu.pl/~agatka/psm/wyklad_03.pdf
- obsługa komparatora analogowego w AVR,http://mikrokontrolery.blogspot.com/2011/03/avr-komparator-analogowy.html
- obsługa portu szeregowego USART w AVR, http://mikrokontroler.info/usart-w-mikrokontrolerach-avr/
- opis portu USART w ATMEGA32 http://atmega32.republika.pl/25.htm
- obsługa interfejsu RS232 na ATMEGA8, Cezary Klimasz
- opis portu SPI w ATMEGA32  http://atmega32.republika.pl/22.htm
- obsługa portu SPI w AVR  http://mikrokontroler.info/obsluga-sprzetowego-mudulu-spi-w-mikrokontrolerach-avr/
- opis portu I2C w ATMEGA32  http://atmega32.republika.pl/23.htm
- obsługa portu I2C w AVR http://kwesoly.net/programowanie/avr/obsluga-twi-i2c-ds1338-avr/, http://radzio.dxp.pl/twi/
- obsługa I2C (TWI) Cezary Klimasz
- obsługa interfejsu 1-wire na przykładzie  DS18B20, Cezary Klimasz
- opis bibliotek funkcji dla AVR http://ep.com.pl/files/3520.pdf, biblioteka http://www.procyonengineering.com/embedded/avr/avrlib/


Przykładowe projekty na ATMEGA32

 1. przykładowy projekt dla ATMEGA32 w środowisku WinAVR
 2. programy pokazujące zastosowanie gotowych poleceń typu _BV() macro, zapis do portu lub końcówki I/O, odczyt końcówki I/O, test1c.c, test1a.c, test1b.c
 3. program do obsługi przycisków 4x1, Keyboard 4x1projekt (zip) w Atmel Studio
 4. program do obsługi klawiatury 4x4, Matrix Keyboard 4x4, wersja 1, projekt (zip) dla Atmel Studio
 5. program do obsługi klawiatury 4x4, Matrix Keyboard 4x4 ASCII,  wersja 2, projekt (zip) dla Atmel Studio
 6. program pokazujący wykorzystanie przerwań zewnętrznych do obsługi przycisków, projekt (zip) dla Atmel Studio
 7. programy pokazujące konfigurację i wykorzystanie przetwornika analogowo-cyfrowego  ADC_01, ADC_ch0, ADC_function, ADC_read, projekty (zip) dla Atmel Studio
 8. programy pokazujące konfigurację i wykorzystanie Timer0 do odmierzania czasu Timer0_01, Timer0_02, projekty (zip) dla Atmel Studio
 9. programy pokazujące konfigurację i wykorzystanie Timer0 jako modulatora PWM Timer0_04_fast_pwm, Timer0_05_phase_pwm,  projekty (zip) dla Atmel Studio
 10. program pokazujący konfigurację i wykorzystanie Timer0 w trybie porównania CTC Timer0_CTC_mode, projekty (zip) dla Atmel Studio
 11. program pokazujący konfigurację i wykorzystanie wyświetlacza LCD oraz przetwornika ADC, LCD_ADC_1, projekty (zip) dla Atmel Studio
 12. program wykorzystujący Timer0 jako modulator PWM  i przetwornik ADC do zadawania szerokości impulsów Timer0_Fast_PWM_ADC0,  projekty (zip) dla Atmel Studio
 13. program wykorzystujący Timer 0, tryb normalny  z obsługą przerwania od timera, Timer0_02_irq
 14. program wykorzystujący Timer 0, tryb porównania CTC  z obsługą przerwania od timera , Timer0_03_ctc_irq
 15. program wykorzystujący Timer 0, tryb fast PWM, który wyzwala ADC, timer  i ADC z obsługą przerwania, Timer0_fast_pwm_adc_irq
 16. program wykorzystujący zewnętrzne przerwania INT0 i INT1,  INT0_INT1_IRQ
 17. program wykorzystujący Timer 1, tryb 10-bit fast PWM (kanał A i B), który wyzwala ADC, timer  i ADC z obsługą przerwania, Timer1_fast_pwm_ab_adc_irq
 18. program wykorzystujący Timer 1, tryb CTC (kanał A i B), timer  z obsługą przerwania, Timer1_ctc_ab_irq
 19. program wykorzystujący komparator analogowy w mikrokontrolerze, COMP_01
 20. program wykorzystujący komparator analogowy w mikrokontrolerze z obsługa przerwania, COMP_02
 21. program wykorzystujący Timer 0 i Timer 1, timery  z obsługą przerwania, modulacja PWM sygnał wyjściowy sinusoidalny falownik_50hz
 22. program konfigurujący port szeregowy UART, proste nadawanie i odbieranie znaków UART0
 23. program konfigurujący port szeregowy UART, wysyłanie łańcucha znaków UART_02
 24. program konfigurujący port szeregowy UART, wysyłanie danych z wykorzystaniem własnych funkcji do konwersji danych UART_03
 25. program konfigurujący port szeregowy UART, wysyłanie danych z wykorzystaniem funkcji printf(), UART04
 26. program konfigurujący synchroniczny port szeregowy SPI, wysyłanie/odbieranie danych 8 i 16 bitowych SPI_01, SPI_02
 27. program konfigurujący synchroniczny port szeregowy SPI, wysyłanie/odbieranie danych z przetwornika DAC i ADC,  SPI_ADC_DAC SPI_MCP4822_MCP3804
 28. program konfigurujący synchroniczny  port szeregowy SPI, wysyłanie/odbieranie danych 8 i 16 bitowych z obsługą przerwania SPI_irq_03
 29. program konfigurujący synchroniczny port szeregowy I2C, wysyłanie/odbieranie danych do układów 24C02, PCF8574A, TWI_01
 30. program konfigurujący synchroniczny port szeregowy I2C, wykrywanie układów dołączonych do I2C, TWI_02