Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej sesji przewodniczył dr inż. Wojciech Mysiński.
Wygłoszono 13 referatów, (20 uczestników):
·         Koło Naukowe IT zaprezentowało 3 referaty,
·         Koło Naukowe  Elektryków zaprezentowano 2 referaty,
·         Koło Naukowe  Energetyków zaprezentowano 1 referat,
·         Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych zaprezentowało 3 referaty
·         Koło Naukowe Techniki Cyfrowej zaprezentowało 4 referaty.

Jedna praca zajęła I miejsce:

inż. Michał Obara, (rok I, 2 stopień) za referat „Idea druku 3D oraz budowa i zastosowanie drukarki 3D w praktyce”, Koło Naukowego Techniki Cyfrowej, opiekun  dr inż. Wojciech Mysiński

Jedna praca zajęła II miejsce:

inż. Paweł Topolski, (rok I, 2 stopień), za referat „Opracowanie modelu windy osobowej wraz z układem sterowania oraz systemem monitorowania pracy w oprogramowaniu LabView”,  Koło Naukowego Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych, opiekun  dr inż. Maciej Sułowicz

Jedna praca zajęła III miejsce:

Piotr  Zawada, (rok III, 1 stopień), za referat „Systemy zarządzania inteligentnym budynkiem”,  Koło Naukowego IT, opiekun  mgr inż. Grzegorz Nowakowski

Przyznano dwa wyróżnienia:

Karol Pastwa, Bartłomiej Zoń (rok I, 2 stopień) za referat „Budowa modelu układu i oprogramowania do wyważania maszyn wirujących” Koło Naukowego Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych, opiekun  dr inż. Maciej Sułowicz

inż. Arkadiusz  Pantoł, (rok I, 2 stopień) za referat „Implementacja algorytmu szybkiej transformaty Fouriera w strukturze programowalnej typu FPGA” Koło Naukowe Techniki Cyfrowej, opiekun dr inż. Wojciech Mysiński


Lista referatów

Lp.

Nazwisko i imię autora

Opiekun Naukowy

Tytuł referatu

Miejsce

Inż. Bara  Mateusz

Inż. Chwistek Patrycja inż. Gębarowski T.

Inż. Pastwa Karol

Inż. Zoń Bartłomiej

Dr inż. Maciej Sułowicz

WIZYJNE STEROWANIE PROCESEM TRANSPORTOWYM NA PRZYKŁADZIE MODELU ŻURAWIA BUDOWLANEGO

 

Inż. Pastwa Karol

Inż. Zoń Bartłomiej

Dr inż. Maciej Sułowicz

BUDOWA MODELU UKŁADU I OPROGRAMOWANIA DO WYWAŻANIA MASZYN WIRUJĄCYCH

Wyróżnienie

 inż. Topolski Paweł

Dr inż. Maciej Sułowicz

OPRACOWANIE MODELU WINDY OSOBOWEJ WRAZ Z UKŁADEM STEROWANIA ORAZ SYSTEMEM MONITOROWANIA PRACY W OPROGRAMOWANIU LABVIEW

2

 inż. Papis Sylwia

Dr inż. Tomasz Sieńko

PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DOMU JEDNORODZINNEGO PRZYŁĄCZONEJ DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNE  inż. Pantoł Arkadiusz

Dr inż. Wojciech Mysiński

IMPLEMENTACJA ALGORYTMU SZYBKIEJ TRANSFORMATY FOURIERA W STRUKTURZE PROGRAMOWALNEJ TYPU FPGA

Wyróżnienie

 Kuźma Tomasz

Dr inż. Wojciech Mysiński

UNIWERSALNY STEROWNIK MIDI  inż. Obara Michał

Dr inż. Wojciech Mysiński

IDEA DRUKU 3D ORAZ BUDOWA I ZASTOSOWANIE DRUKARKI 3D W PRAKTYCE

1

 Zegar Szymon,

 

Prochwicz Wojciech

Dr inż. Wojciech Mysiński

KOMUNIKACJA SYSTEMU MIKROPROCESOROWEGO Z PC ZA POMOCĄ BLUETOOTH  inż. Łuczak Norbert

Mgr inż. Grzegorz Nowakowski

STACJA POGODOWA ZBUDOWANA W OPARCIU O UKŁAD RASPBERRY PI  Michnowicz Jakub

Mgr inż. Grzegorz Nowakowski

CZY KAŻDY Z NAS MOŻE ZBUDOWAĆ DRONA?  Zawada Piotr

Mgr inż. Grzegorz Nowakowski

SYSTEMY ZARZĄDZANIA INTELIGENTNYM BUDYNKIEM

3

 inż. Sierżęga Michał

dr inż. Andrzej Szromba

KOMPENSACJA PRĄDU BIERNEGO I NIEZRÓWNOWAŻENIA KOMPENSATOREM PASYWNYM  Grzesiak Katarzyna

 

Inż. Piela Szymon

dr inż. Andrzej Szromba

MOCE W OBWODACH Z NIESYMETRYCZNYMI PRZEBIEGAMI PRĄDU I NAPIĘCIA

 

Organizatorzy Uczelnianej Sesji Kół Naukowych na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej pozyskali dodatkowe środki finansowe z firm i instytucji na nagrody dla studentów uczestniczących w sesji.

 

Są to następujące firmy i instytucje:

  1. Elsta Sp. z o.o., ul. Janińska 32, 32-020 Wieliczka,
  2. Silicon Creations Poland Sp. z o. o., ul. Radzikowskiego 35, 31-315 Kraków,
  3. Oddział Krakowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich,  SEP ul. Straszewskiego 28/8,  31-113 Kraków,
  4. Mitsubishi Electric Europe B.V., Oddział w Polsce, Krakowska 50, 32-083 Balice,
  5. PTETiS, Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej.

Sprawozdanie wykonał:

Dr inż. Wojciech Mysiński

Pełnomocnik ds. kół naukowych na

Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, PK