Na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej sesji przewodniczył dr inż. Wojciech Mysiński.
Wygłoszono 13 referatów, (20 uczestników):
·         Koło Naukowe IT zaprezentowało 3 referaty,
·         Koło Naukowe  Elektryków zaprezentowano 2 referaty,
·         Koło Naukowe  Energetyków zaprezentowano 1 referat,
·         Koło Naukowe Monitoringu i Diagnostyki Układów Elektrycznych zaprezentowało 3 referaty
·         Koło Naukowe Techniki Cyfrowej zaprezentowało 4 referaty.

Czytaj ciąg dalszy »